Digitale leermiddelen

Voor steeds meer leervragen bestaat een digitaal leermiddel. Scholen zijn bij hun keuze voor leermiddelen afhankelijk van het aanbod van leermiddelen wat door marktpartijen wordt ontwikkeld. Ook zijn er zorgen over de veiligheid en betrouwbaarheid van digitale leermiddelen. De PO-Raad wil daar verandering in brengen. 

Wanneer leraren en leerlingen gebruik maken van digitale leermiddelen moeten zij erop kunnen vertrouwen dat leermiddelen altijd werken en hun privacy goed geregeld is. Dat betekent onder andere dat er niet meer data wordt opgeslagen dan nodig en dat de school regie houdt over deze data. 

Edu-K

Om bij te dragen aan een goede, veilige en betrouwbare keten van leermiddelen is de PO-Raad aangesloten bij Edu-K. Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen - van brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen - het gesprek aangaan over en werken aan een goed functionerende educatieve keten. Publieke en private partijen creëren zo gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ICT bij het leren, nu en in de toekomst. Binnen Edu-K worden afspraken gemaakt voor PO, VO en MBO. 

Leerlingen achter de computer

Privacyconvenant: afspraken tussen scholen en aanbieders

Scholen die nieuwe leermiddelen aanschaffen kunnen gebruik maken van het privacyconvenant. Dit convenant vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken tussen scholen (vertegenwoordigd door de PO-Raad, VO-raad en MBO raad) en aanbieders over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Een veilige uitwisseling van gegevens is ook één van de ambities uit het programmaplan Digitaal Onderwijs-Goed geregeld dat door OCW is ingediend bij het Nationaal Groeifonds. In dit programma wordt onder de naam Edu-V gewerkt aan een betrouwbare en toekomstbestendige infrastructuur voor digitale leermiddelen.

Onderzoek naar keuzeproces op scholen 

Scholen die van plan zijn een nieuw leermiddel of methode aan te schaffen staan voor een complexe uitdaging. Om een goede keuze te kunnen maken is meer kennis nodig over de effectiviteit en kwaliteit van leermiddelen. Dat concluderen de onderzoekers van CLU in onderzoek dat zij in opdracht van de PO-Raad uitvoerden. De PO-Raad onderstreept deze conclusie. Zowel bij scholen als bij uitgeverijen/leveranciers liggen kansen om de kwaliteit en het keuzeproces van leermiddelen te verbeteren.