Samenstelling: 

De kennisgemeenschap is samengesteld uit directieleden.
 

Doel: 

De kennisgemeenschap heeft als doel het versterken van de beroepsidentiteit en inhoudelijk afstemmen. Dit gebeurt in lokale organisatie.
 

Activiteiten: 

De meest voorkomende activiteiten van de kennisgemeenschap zijn uitwisseling van ervaringen, samenwerken, gezamenlijk reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en het oplossen van problemen.
 

Contactpersoon: 

VPCO Boskoop en Waddinxveen 
directie@vpcobw.nl