Nieuws

Doe mee aan onderzoeken naar het primair onderwijs (najaar 2022)

Het hele jaar door doen verschillende organisaties onderzoek naar het onderwijs in Nederland. In dit artikel vind je een overzicht van lopende onderzoeken waar je als onderwijsprofessional aan mee kunt doen.

Leraren- en schoolleiderstekort

In 2021 is een nieuwe methodiek ontwikkeld om het tekort aan leraren en schoolleiders te registreren. Hierbij zijn voor het eerst ook de verborgen tekorten in kaart gebracht. Ruim de helft van alle scholen heeft vorig jaar deelgenomen. Scholen ontvingen ook dit jaar in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata met een link om de tekorten op schoolniveau op te geven. De PO-Raad hoopt op een nog hogere respons en vraagt haar leden om deel te nemen. De deadline voor het invullen (en checken) van de uitvraag is verschoven naar 4 november 2022.
Lees meer over het onderzoek op onze website

Arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs

Om het werken op scholen met onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken, krijgen medewerkers op achterstandsscholen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs een arbeidsmarkttoelage. Het Arbeidsmarktplatform PO doet onderzoek naar de ervaringen met de uitvoering van de regeling. Werk jij op een school die de arbeidsmarkttoelage ontvangt? Doe dan mee met het onderzoek en deel je ervaring. Ook scholen die de toelage niet ontvangen, zijn van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen.
Lees meer over het onderzoek op de website van het Arbeidsmarktplatform PO

Aanpak onderwijsachterstanden bij veel OAB-doelgroepleerlingen

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is erop gericht de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. De doelgroep van dit beleid bestaat uit leerlingen die door een ongunstige thuissituatie hun talenten niet optimaal benutten. Ben je schoolleider en heeft jouw school veel OAB-doelgroepleerlingen? Dan ontvang je begin november per e-mail een uitnodiging van KBA Nijmegen om een online vragenlijst over dit onderwerp in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut, op verzoek van het NRO en het ministerie van OCW.
Heb je vragen over het onderzoek? Stel ze per e-mail aan KBA Nijmegen. 

Uitleningen door schoolbibliotheken

Voor het ministerie van OCW onderzoekt AEF hoeveel schoolboeken er jaarlijks worden uitgeleend door schoolbibliotheken in PO, VO en MBO. Hiermee kan het ministerie inschatten hoeveel leenrechtvergoeding zij gaan betalen aan auteurs, illustrators en uitgevers voor uitgeleende boeken. Ook brengt het onderzoek verschillen tussen schoolbibliotheken in het PO in kaart. Je kunt meedoen aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen over kenmerken van de school en over kenmerken van de schoolbibliotheek.

Een vrouw maakt aantekeningen op een whiteboard

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten