Thematiek: 

Beleidsontwikkeling en controle m.b.t. algemene onderwijsproblematiek, financiële en personeelszaken.
 

Samenstelling: 

Deelnemers aan de kennisgemeenschap zijn directieleden en bestuurders. Werkend vanuit een lokale organisatie.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap is in samenwerking met de bestuurder beleid ontwikkelen, uitvoeren en controle daarop in brede zin over zaken die in onderwijsorganisaties (het onderwijs/de school) spelen. 
De kennisgemeenschap heeft niet een uitgesproken doel. Regelmatig bijdragen interne en externe deskundigen op gebied FZ, PZ, (onderwijs)organisatie inhoudelijk.
 

Activiteiten: 

De activiteiten die binnen de kennisgemeenschap plaatsvinden zijn samenwerken, het uitwisselen van ervaringen rondom het oplossen van problemen.
 

Contactpersoon: 

Markant Onderwijs, Breda 
info@markantonderwijs.nl