Samenstelling: 

Kennisgemeenschappen (leergemeenschappen) vanuit elf schoolbesturen (PO en VO) met 119 basisscholen, rondom (taal)opbrengsten door middel van onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling.
 

Doel: 

De ambitie is dat in 2011 op de projectscholen duurzame verbeteringen in het onderwijs te zien zijn in: hoge leerresultaten van alle kinderen ten aanzien van taal- en lezen; door data-gestuurd en doelgericht werken; effectieve instructie; evidence-based taalonderwijs; onderwijskundig leiderschap; leren op alle niveaus en ketenbenadering. De specifieke opdracht van de kennisgemeenschap is dan ook hogere leeropbrengsten van kinderen te bewerkstelligen door een op-brengstgerichte aanpak: toetsen/analyseren/doelen stellen/gericht interventies plegen/evalueren.
 

Activiteiten: 

Het project verbindt scholen, schoolbesturen en overheden in een gezamenlijke ambitie om de (taal)achterstanden in deze regio aan te pakken. De kennisge-meenschap kent een sterke focus op innovatie en innoverend onderwijs, deze wordt gerealiseerd in het organiseren van conferenties met toonaangevende (internationale) sprekers.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Jannie Reitsma, projectcoördinator Duurzaam leren in de Veenkoloniën 
j.reitsma@ens.nl 
www.duurzaamlerenindeveenkolonien.nl