Thematiek: 

Onderwijsvernieuwing van binnen uit, professionalisering en deskundigheidsbevordering door netwerkleren
 

Samenstelling: 

Verandergroep en leergemeenschappen van scholen binnen Dynamiek Scholen-groep. Leraren vormen de kennisgemeenschappen.
 

Doel: 

De Dynamiek Academie ondersteunt de professionele ontwikkeling van mede-werkers. Professionele medewerkers zijn nodig om goede kwaliteit van onderwijs te realiseren. Bij de Dynamiek Academie staat van en met elkaar leren centraal.
 

Activiteiten: 

Uitgangspunt is de leervraag van de medewerker maar er wordt ook aanbodge-richt gewerkt. Netwerkbijeenkomsten zijn verdeeld per leergroep van de ver-schillende scholen.
 

Contactpersoon: 

Nicolette Seuren, projectcoördinator Dynamiek Academie 
047 853 1714 / 06 2853 6440 / n.seuren@depeddepoel.nl 
José Voermans, contactpersoon Dynamiek Academie 
077 4678020, info@dynamiekacademie.nu