Samenstelling: 

Samenwerkingsverband tussen Pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, taal- en rekenexperts van Marant en SCO R’IJssel. Deelnemers van de kennisgemeenschap zijn onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, studenten, leraren in opleiding, directieleden, bestuurders en externe onderzoekers.
 

Doel: 

Excelleren door opbrengstgericht werken vormt de focus van de kennisgemeenschap. De weg daarnaar toe bestaat uit het optimaliseren van leraargedrag waardoor de taal- en rekenopbrengsten zullen verbeteren. De kennisgemeenschap werkt aan verschillende doelen. Professionalisering en het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk, leerkrachten ondersteunen in hun dagelijkse werk, het versterken van de beroepsidentiteit en het vergroten van het werkplezier. Dit gebeurt op regionaal organisatieniveau.
 

Activiteiten: 

De activiteiten die de kennisgemeenschap onderneemt zijn het uitwisselen van ervaringen, samenwerken, gezamenlijke reflectie, het oplossen van problemen, het doen van onderzoek, het ontwikkelen van instrumenten en het organiseren van bijeenkomsten.
 

Contactpersoon: 

Mieke Wessels-Bongers, directeur SCO R’IJssel 
031-626 3544, info@scorijssel.nl