Anders organiseren

Het project anders organiseren biedt scholen voor primair onderwijs met een innovatievraag op het gebied van anders organiseren ondersteuning bij de beantwoording hiervan.

De samenleving is sterk veranderd, maar het onderwijs is al tijden op dezelfde manier georganiseerd: één leraar voor één klas voor vijf dagen per week. Eigentijds onderwijs vraagt om continue verbetering, ook van de organisatie van het onderwijs. Zoals het onderwijs nu is ingericht biedt het onvoldoende mogelijkheden om antwoorden te geven op de uitdagingen die de samenleving van ons onderwijs vraagt.

Uitdagingen waar het primair onderwijs mee te maken heeft zijn onder andere het lerarentekort, passend onderwijs, werkdruk en ontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra. Anders organiseren kan scholen en schoolbesturen kansen bieden slim met deze uitdagingen om te gaan en de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken. Daarnaast biedt anders organiseren de mogelijkheid het onderwijs toekomstbestendig in te richten, passend bij de huidige behoeften van leerlingen en ouders. Onderwijskwaliteit staat hierbij altijd voorop. De PO-Raad wil scholen die willen innoveren en anders organiseren ondersteunen, goede voorbeelden delen en het gesprek hierover onder besturen stimuleren.

Werkdruk slimmer organiseren

Meer filmpjes en informatie vind je op de website van het Arbeidsmarktplatform

Anders organiseren en zij-instroom

Bij de beantwoording van je innovatievraag, kan de PO-Raad de volgende gedifferentieerde ondersteuning bieden:

  1. begeleiding door een expert, op maat en gericht op een duurzame veranderaanpak;
  2. deelname aan ontwikkelgroepen van meerdere scholen en besturen om van en met elkaar te leren;
  3. deelname aan themabijeenkomsten met gevarieerde presentaties en workshops;
  4. informatie en goede voorbeelden op de website om zelf mee aan de slag te gaan.

Op welke manier kun je anders organiseren? Er is meer ruimte dan je denkt.

  • Variatie in groepsgrootte, groepssamenstelling of leerkrachtkindratio. Hoe kun je dit slimmer aanpakken? 
  • Herverdeling van leerkrachttaken. Heeft elke leerkracht hetzelfde takenpakket of maak je slim gebruik van ieders talenten? Welke consequenties heeft dit voor het personeels- en opleidingsbeleid?
  • Variatie in onderwijstijden. Wat kun je leren van scholen die afgelopen jaren ervaringen hiermee hebben opgedaan onder de experimentwet?
  • Verlaging van onnodige administratieve werkzaamheden. Wat moet je registreren? En wat administreer je nu maar is niet perse noodzakelijk of zou je eenvoudiger kunnen maken?
  • Samenwerking met ouders en met partners in kinderopvang  en voortgezet onderwijs om kansengelijkheid te bevorderen.

 

Wet- en regelgeving. Wat mag en wat mag niet? 

Binnen de innovatievragen ligt de focus op oplossingen die binnen de kaders van de wet vallen. Meer weten over wat wel en niet mag? Lees de onderstaande publicaties.

afbeelding van de brochure 'een lerarentekort op uw school' afbeelding van schema
Een lerarentekort op
uw school? 
Wie mogen er bevoegd
voor de klas van de inspectie?

 

Vergroten van kansengelijkheid door je onderwijs anders te organiseren?

Een overzichtsstudie toont aan dat het inzetten van onderwijsassistenten met veel onderwijsinhoudelijke taken een positief effect heeft op de leesvaardigheid van kinderen met middelbaar- en lager opgeleide ouders. Dit heeft geen effect op de leesvaardigheid van kinderen met hoogopgeleide ouders. Ook toont het onderzoek aan dat het ontlasten van leraren door onderwijsassistenten met niet-onderwijsinhoudelijke taken geen leerwinst oplevert. Lees meer op de website van het ministerie van OCW.

Heb je een vraag of behoefte aan meer informatie?


Anne Marie Klomp-Pardoel
projectleider anders organiseren
06 - 23484326 of mail

Op de hoogte blijven van nieuws en bijeenkomsten?

Meld je aan voor de nieuwsbrief van de PO-Raad.