Onze laatste berichten

Op de verlanglijst voor het po: Onderwijs op maat met ICT

15-3-2017
In aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. Onderwijs op maat met hulp van ICT staat centraal in deze laatste editie. ,,Afkomst en woonplaats mag geen kind op (ICT-)achterstand stellen.’’

Lees verder

GroenLinks winnaar Kinderverkiezingen

15-3-2017
Het is een traditie: een dag voor de echte Tweede Kamer-verkiezingen mochten kinderen laten weten wat hun favoriete partij is. Dit jaar is dat GroenLinks. Meestal is de uitslag van de Kinderverkiezingen anders dan die van de echte verkiezingen. 

Lees verder

Op de verlangslijst voor het po: de beste leraren voor de klas

14-3-2017
Met de ambitie om de beste leraren voor de klas te krijgen én te behouden, wil de PO-Raad de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs vergroten en tegelijkertijd het dreigende lerarentekort het hoofd bieden. Om dit te bereiken, is het volgens de sectororganisatie voor het primair onderwijs (po) van groot belang dat het lerarenvak aantrekkelijker wordt gemaakt.

Lees verder

Op de verlanglijst voor het po: een sterke basisvoorziening

06-03-2017
In aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. Wat beloven de partijen hierover in hun programma’s en minstens zo belangrijk: wat zeggen de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB)? In deze eerste editie de basisvoorziening voor het jonge kind.

Lees verder

Drie hete aardappels die worden doorgeschoven naar nieuw kabinet

01-03-2017
Binnen enkele maanden nemen nieuwe bewindspersonen het roer over op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Welke po-dossiers zullen er onvermijdelijk op hun bureau liggen? Oftewel: welke hete aardappels worden doorgeschoven naar een volgend kabinet? De PO-Raad selecteerde er drie en voorzag deze van een advies.

Lees verder

Verkiezingsprogramma's langs de onderwijslat

Wat hebben de verkiezingsprogramma's het primair onderwijs te bieden? 

Geel vlak met potlood en aangevinkte vakjes

Gekleurde blokken

Onze actiepunten in het kort:

  1. De beste leraren voor de klas
  2. Sterke basisvoorziening
  3. Onderwijs op maat met ICT