Werkplaatsen Onderwijsonderzoek primair onderwijs

Drie samenwerkingsverbanden, bestaande uit schoolbesturen uit het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten, krijgen subsidie via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek primair onderwijs’. Doel van deze werkplaatsen is om in een tweejarige pilot te bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek.

Nieuws

Actueel

 

Werkplaats Amsterdam in de media over aanpak kansenongelijkheid

25-05-2020

Subsidie voor onderzoek naar effectieve aanpak onderwijsachterstanden

29-08-2019

Themanummer Zorg Primair over de werkplaats Amsterdam

15-05-2019

Subsidie voor werkplaatsen onderwijsonderzoek onderwijsachterstanden

19-03-2019

Artikel NRO: Succesfactoren voor samenwerking in onderzoek en schoolontwikkeling

20-02-2019

Artikel in Didactief: Grip op diversiteit in de stad

06-02-2019

Werkplaatsen onderwijsonderzoek gaan nieuwe fase in

04-07-2018

Werkbezoek Judith Tielen aan Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam 

14-06-2018

 

Nieuwsarchief

 

 

Artikel in schoolmanagement: het team is de eigenaar van de onderzoeksvraag 

12-06-2018

Blog in Didactiefonline: 'het beste uit twee werelden.' 

01-03-2018

Inschrijving werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met behulp van ICT’ geopend

02-02-2018

Kennis moet je delen, niet hamsteren

22-11-2017

Samenwerken aan onderzoek: leuk en belangrijk, maar hoe dan!?

13-11-2017

Werkplaatsen onderwijsonderzoek PO: het fundament staat

03-10-2017

Nieuwsbrief terugblik eerste jaar POINT

25-09-2017

Vlaanderen geïnspireerd door verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk

27-03-2017

Academische opleidingscholen bevorderen onderzoekende houding leraren

16-02-2017

Minister Bussemaker markeert start werkplaatsen Onderwijsonderzoek

22-09-2016

Na Utrecht en Amsterdam kan ook Tilburg van start

08-09-2016

NRO-subsidie voor werkplaatsen Utrecht en Amsterdam

02-06-2016

Pilot werkplaatsen onderwijsonderzoek in primair onderwijs

05-02-2016

 

De werkplaatsen: een nadere uitleg

English version? Click here

Het NRO en de PO-Raad over de Werkplaatsen


Vlog Niels de Ruig
Bekijk de compilatie van verschillende vlogs van Niels, onderzoekscoördinator werkplaats Amsterdam

De werkplaats onderwijsonderzoek in de klas


Benieuwd naar onderwijsonderzoek in de klas? Derk Lettink, leraar-onderzoeker en deelnemer aan de werkplaats POINT, plaatst regelmatig een vlog. De voorgaande vlogs van Derk bekijken? Dat kan! Klik hier

Meer weten over onderzoekend leren? Klik op de afbeelding en bekijk de onderzoeksposter van Derk.

 

 

Zomerbijeenkomst gemist? 
De tweede bijeenkomst gemist? Geen nood. Je kunt het hier alsnog bekijken.  


Studenten aan het woord


Opening door Anko van Hoepen

Klik op de onderstaande linkjes om de andere onderdelen te bekijken

De leerkracht over professie en werkplezier

Toekomstperspectief vanuit bestuurder onderwijs

Belang volgens schooldirecteur en onderzoeker

Inzichten vanuit onderzoek & monitor

 

De drie werkplaatsen in beeld

In dit filmpje vertellen de werkplaatsen over hun onderzoeksthema's, wat ze tot nu toe bereikt hebben en waar zij over een jaar hopen te staan.

Praktijkillustraties
De werkplaatsen geven aan de hand van praktijkillustraties uitleg over hun werkwijze en de bijbehorende rollen en taakverdeling.

Werkplaats Amsterdam
Bekijk de werkwijze
Bekijk de rollen en taakverdeling
Bekijk de praktijkillustratie van het leerteam

Werkplaats Utrecht
Bekijk de werkwijze
Bekijk de rollen en taakverdeling

Werkplaats Tilburg
Bekijk de werkwijze   
Bekijk de onderzoeksposter

Werkplaats Amsterdam
De werkplaats uit Amsterdam gaat aan de slag met het thema diversiteit. Door het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek wordt praktijkrelevante kennis ontwikkeld over de vaardigheid van leerkrachten, lesinhoud en schoolvisie. Hiermee kan de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van diversiteit vergroot worden. Ook willen zij een effectieve structuur creëren op het gebied van onderzoek en schoolontwikkeling, die ten goede komt aan de kwaliteit van het basisonderwijs.

Bezoek de website van de werkplaats Amsterdam

Werkplaats Utrecht
De werkplaats uit Utrecht richt bij 15 basisscholen leergemeenschappen in, bestaande uit leerkrachten, alpo/pabostudenten en Utrechtse wetenschappers die als team praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Deze leergemeenschappen richten zich o.a. op burgerschapsvorming, tweetalig onderwijs en hoogbegaafdheidsdidactiek. Per basisschool wordt een ‘broker’ aangesteld. Dit zijn voornamelijk leerkrachten die een master volgen of promotieonderzoek doen. De ‘brokers’ fungeren als verbindende schakel tussen onderwijs en onderzoek.

Werkplaats Tilburg - POINT
De werkplaats uit Tilburg draagt de naam POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) en gaat aan de slag met passend onderwijs - het signaleren en passend begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen in de klas. Onder andere door inzicht te verwerven in vroege predictoren om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te detecteren. Maar ook het tegengaan van onderpresteren van leerlingen en door hen gemotiveerd te houden. POINT is ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de vraag of methodieken voor (hoog)begaafde leerlingen ook bevorderlijk zijn voor de motivatie en prestaties van andere leerlingen.

Bezoek de website van POINT

Flankerend onderzoek

Parallel aan de pilot loopt een flankerend onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van Oberon en de Universiteit Utrecht. Zij volgen de werkplaatsen en bekijken een dergelijke samenwerking in breder verband. Dit onderzoek leidt onder andere tot aanbevelingen voor toekomstige beleid omtrent onderwijsonderzoek in en met het onderwijs.
Contact
Voor meer informatie over de werkplaatsen kunt u contact opnemen met:Gea Spaans
Landelijk projectleider
06-51 87 22 23
Stuur een e-mail

De werkplaatsen presenteren zich

Komend

 

 

Archief

11 april - Studiemiddag Talent to the Point (Tilburg)
14.30 - 18.00 uur

 

Tijdens de studiedag "Talent to the POINT", hebben we een aanbod gericht op wetenschap, technologie en (hoog)begaafdheid. De keynote wordt verzorgd door Luk DeWulf.

Lezing Luk DeWulf
Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.” Meer info en aanmelden

29 november - 1 december - EAPRIL 2017 in Finland

Werkbezoek ministerie België aan werkplaats Tilburg

22 maart 2017

Studiedag werkplaats Tilburg: hoe haal je het in je hoofd, to the point

27 maart 2017 - meer info en aanmelden

Mini-EAPRIL 2017 Amsterdam: Verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs

7 april 2017 - meer info en aanmelden
27 juni - Midterm bijeenkomst Werkplaatsen Onderwijsonderzoek - Amsterdam.