Zo zit het met het geld in het primair onderwijs

Heeft het primair onderwijs geld genoeg of juist te weinig? En hoe lopen de geldstromen nou precies? Om een einde te maken aan alle spookverhalen, zette de PO-Raad de feiten op een rij.

Wat onafhankelijk onderzoek zegt

Onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, OECD, Berenschot en SEO wijzen uit dat de bekostiging van het primair onderwijs uit de pas lijkt te lopen met de verwachtingen en eisen van de politiek, de samenleving en het onderwijsveld zelf.

 

‘In het primair onderwijs geldt de ‘wet van de grote getallen’. Met 1,5 miljoen leerlingen, ruim 7000 scholen en 120.000 leraren gaat er in het primair onderwijs al snel veel geld om. Een klein percentage telt op sectorniveau al snel op tot tientallen miljoenen euro’s.’

Ministers van Onderwijs: ‘Schoolbesturen potten niet jaar op jaar geld op. Zij sparen vaak gericht voor bijvoorbeeld het opvangen van leerlingendaling, vernieuwing van het onderwijs of investeringen in huisvesting’ (uit: reactie op Financiële Staat van het Onderwijs. 30 november 2017

PO-Raad roept op

Onderwijsinspectie: Extra geld ging wel degelijk naar leraren

Schoolbesturen hebben meer dan het volledige bedrag van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) besteed aan personeel. Daarmee hebben ze ruim zesduizend voltijdsleraren kunnen aannemen of in dienst kunnen houden. Dat blijkt uit de Financiële staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

Budget primair onderwijs onvoldoende voor ambitie voor goed onderwijs

De bekostiging in het primair onderwijs loopt uit de pas met de eisen vanuit de politiek, het onderwijsveld en de samenleving. Dat blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar de financiële situatie van de sector. Aanvullende eisen en ambities zorgen voor hogere kosten die niet gedekt worden door het beschikbare geld. Daarnaast heeft het primair onderwijs te maken met een lerarentekort en een groeiende ontevredenheid over het salaris en werkdruk van leraren. Lees verder

PO-Raad wil parlementair onderzoek naar bekostiging basisonderwijs

Steeds weer laait de maatschappelijke en politieke discussie op over de vraag of er voldoende geld naar het onderwijs gaat en waar het geld (de zogenoemde lumpsum) naartoe gaat. Bezuinigingen, investeringen, ombuigingen en meningen hierover buitelen over elkaar heen. Vrijwel niemand snapt hoe de financiële vork in de steel zit, waardoor het onderwijs steeds moet opboksen tegen negatieve beeldvorming. De sector is dat goed zat. De PO-Raad roept daarom op tot een parlementair onderzoek naar de financiën van het primair onderwijs zodat duidelijk wordt of de bekostiging toereikend is en waaraan het geld wordt uitgegeven. Lees verder