FAQ uitvraag personeelstekorten primair onderwijs

Op deze pagina vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over de uitvraag personeelstekorten primair onderwijs. 

Wat is het doel van de uitvraag?

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de actuele ontwikkeling van de personeelstekorten (lerarentekorten en schoolleidingtekorten) in het primair onderwijs. Daarvoor wordt eenmaal per jaar een uitvraag uitgezet onder scholen in het po. Voorheen werd de uitvraag enkel uitgezet binnen de G5 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere). Sinds oktober 2021 vindt de uitvraag landelijk plaats. Geregeld wordt, ook door de Tweede Kamer, gevraagd wat het actuele lerarentekort in Nederland is. Op deze vraag kan OCW alleen antwoord geven als zij deze gegevens van de scholen ontvangt. Zicht op actuele cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt draagt bij aan de aanpak van personeelstekorten in het primair onderwijs.

Wat wordt er gemeten in de uitvraag?

In de uitvraag wordt gevraagd naar openstaande en verborgen vacatures en vervangingen. Om een zuiver beeld te krijgen van de vacaturesituatie is het van belang naast de openstaande vacatures ook de verborgen vacatures in beeld te brengen. Hiermee wordt duidelijker welke last scholen ervaren van het lerarentekort. Verborgen vacatures zijn vacatures waarvoor een (ongewenste) alternatieve oplossing is gevonden, omdat er geen bevoegde leraar beschikbaar is. Ook de inzet van bevoegde leraren die eigenlijk een ambulante taak binnen de school hebben, welke hiermee in het gedrang komt, vallen onder deze categorie. Ook wordt gevraagd naar ziekteverzuim, uitstroom, aantal leerlingen, aantal leraren in fte en het onderwijsconcept. Tot slot wordt naast lerarentekorten gekeken naar schoolleidingtekorten.

Wie vult de uitvraag in?

Scholen vullen de uitvraag in. Uw scholen zullen via onderzoeksbureau Centerdata een uitnodiging ontvangen om de uitvraag in te vullen. Het schoolbestuur hoeft zelf niets in te vullen, maar het helpt natuurlijk als u uw scholen stimuleert om deel te nemen.

Welke partijen zijn betrokken bij het onderzoek?

Het ministerie van OCW is de opdrachtgever van dit onderzoek. Bij het uitzetten van het onderzoek wordt nauw samengewerkt met de PO-Raad en de AVS. Onderzoeksbureau Centerdata organiseert de uitvraag en analyseert de data. Daarbij krijgt zij de contactgegevens van de schoolbesturen en data geleverd van DUO. Het schoolbestuur ontvangt de data van de eigen scholen.

Wat is de rol van het schoolbestuur in dit project?

De uitvraag wordt door scholen ingevuld. De scholen zullen van Centerdata een uitnodigingsmail voor de uitvraag ontvangen, maar het helpt als u als bestuur uw scholen ook wilt stimuleren door ze een e-mail te sturen. U vindt de informatie hiervoor op uw persoonlijke pagina.
Ook geven we u als bestuur de mogelijkheid om een check uit te voeren op de door de school ingevulde uitvraag en deze definitief te verzenden. Als een school klaar is met invullen, verschijnt dit (real-time) in de overzichtstabel op de persoonlijke pagina (vierde kolom). U kunt dan klikken op de bijbehorende unieke URL van de school (kolom 3). U komt dan meteen op de overzichtspagina met antwoorden van de betreffende school terecht. Hier leest u wat u moet doen als u antwoorden wilt aanpassen en kunt u de vragenlijst definitief verzenden (als dat niet gebeurt zullen de antwoorden van de scholen alsnog meegenomen worden in de resultaten; deze antwoorden blijven bewaard). Daarna komt de laatste kolom van de overzichtstabel op “Vragenlijst WEL verzonden” te staan.

Waar vind ik de inloggegevens van de school / scholen?

Op de persoonlijke pagina vindt u een tabel met de scholen onder uw schoolbestuur. Naast elke school ziet u een link. Dit is de link naar de uitvraag voor de betreffende school. Centerdata zal deze link in een uitnodigingsmail naar de school sturen. Natuurlijk mag u daarnaast ook zelf de link doorsturen naar de school. Maar let op: elke link is anders. Het gaat om unieke links. Het is dus belangrijk dat u de juiste link naar de juiste school stuurt. Om daarbij te helpen, hebben we het BRIN-nummer van de school in de link verwerkt. Daarnaast kunt u gebruik maken van een automatische e-mailtekst, die achter elke school in het overzicht is opgenomen. Als u op de link met “Mail” klikt, verschijnt een mailtekst waarin de gegevens van de school en de persoonlijke link naar de uitvraag voor die school al zijn ingevuld. U hoeft in principe alleen het e-mailadres van de betreffende school in te vullen (maar het is mogelijk de mailtekst naar wens aan te passen).

Hoe kan ik zien welke scholen de uitvraag hebben ingevuld?

Op de persoonlijke pagina vindt u een tabel met de scholen onder uw schoolbestuur (buiten eventuele scholen in de G5, die een apart traject volgen). Naast elke school ziet u de link waarmee de school kan inloggen in de uitvraag. Daarnaast ziet u of de school al WEL of NIET klaar is voor de check. Aanvankelijk zal bij elke school “NIET” staan. Zodra een school de uitvraag heeft ingevuld, verandert dit in “WEL”. U kunt vervolgens de uitvraag openen, checken en definitief versturen. Daarna komt ook de laatste kolom van de overzichtstabel op “Vragenlijst WEL verzonden” te staan.

Wat gebeurt er met de data?

De data komen automatisch in de beveiligde omgeving van onderzoeksbureau Centerdata terecht. Centerdata analyseert de data en stelt een rapport op met de resultaten. Mochten er daarbij uitsplitsingen worden gemaakt, dan wordt er rekening mee gehouden dat individuele scholen en schoolbesturen niet herleidbaar zijn. Het rapport wordt opgeleverd aan het ministerie van OCW. Het ministerie en DUO krijgen de gegevens van individuele scholen ook niet te zien.
Daarnaast wordt enkele weken na afloop van elke meting een terugrapportage op de persoonlijke pagina van schoolbesturen geplaatst. Zodra de terugrapportage beschikbaar is, worden de schoolbesturen hiervan middels een e-mail door Centerdata op de hoogte gesteld. De terugrapportage bestaat uit een Excelbestand met tabellen met data van de scholen onder het schoolbestuur en een overzicht van de totale tekorten van de scholen onder het schoolbestuur. Ook voorgaande metingen worden erin opgenomen.

Kan ik de resultaten van het onderzoek krijgen?

Enkele weken na afloop van elke meting wordt een terugrapportage op de persoonlijke pagina van schoolbesturen geplaatst. Zodra de terugrapportage beschikbaar is, worden de schoolbesturen hiervan middels een e-mail door Centerdata op de hoogte gesteld. De terugrapportage bestaat uit een Excelbestand met tabellen met data van de scholen onder het schoolbestuur en een overzicht van de totale tekorten van de scholen onder het schoolbestuur. Ook voorgaande metingen worden erin opgenomen. Daarnaast wordt het eindrapport gepubliceerd op de websites van Centerdata en de PO-Raad en als bijlage van de Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid.

Met wie kan ik contact opnemen in het geval van vragen?

U kunt contact opnemen met Centerdata via het e-mailadres: surveys@centerdata.nl