Handvatten voor schoolbesturen po vo coronavirus COVID-19 - versie 15 april