Samenstelling: 

De kennisgemeenschap is samengesteld uit directieleden en bestuurders. Daarnaast geeft de kennisgemeenschap aan inhoudelijk samengesteld te zijn.
 

Doel: 

De kennisgemeenschap kent geen gezamenlijke specifieke opdracht. De kennisgemeenschap is met name gericht op de professionalisering van leraren. Dit gebeurt op landelijk niveau.
 

Activiteiten: 

Het uitwisselen van ervaringen, het samenwerken, het gezamenlijk reflecteren op de praktijk, het ontwikkelen van praktijkinzichten en het oplossen van problemen zijn activiteiten die door de kennisgemeenschap ondernomen worden.
 

Contactpersoon: 

Stichting Katholiek Onderwijs Soest 
secretariaat@skoss.nl