In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving en –waardering voor het primaire onderwijs) indien er geen gebruik gemaakt wordt van de normfuncties. Schoolbesturen kunnen voor het samenstellen van directiefuncties en de waardering daarvan, gebruik maken van voorbeeld-functiebeschrijvingen.

Er zijn twee aparte voorbeeldbeschrijvingen voor leidinggevende functies bij zogenaamde éénpitters. Zij hebben vrijwel altijd te maken met een vrijwilligersbestuur. Dat heeft tot gevolg dat de directeur geen ondersteuning heeft van een professioneel bestuurder, bovenschools management en een gespecialiseerde staf.  Van een éénpitter wordt verwacht dat die alle taken zelf uitvoert, inclusief de beleidsvoorbereiding en ontwikkeling.

De voorbeeld-functiebeschrijvingen zijn ontworpen en gevalideerd door een gecertificeerd adviseur. Bij het gebruik van de beschrijving hoeft een schoolbestuur daardoor geen gecertificeerd adviseur in te schakelen. Met de beschrijvingen en bijgaande handleiding hebben schoolbesturen, schoolleiders, personeelsadviseurs en ook SPOgecertificeerde adviseurs handvatten voor het ontwerpen en waarderen van directiefuncties. In de handleiding wordt het gebruik van de functies toegelicht en worden voorbeelden gegeven van schoolleidersfuncties in relatie tot besturings- en organisatiemodellen.

Bestanden bij deze pagina

  • Text
  • Text
  • Text