In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving en –waardering voor het primaire onderwijs) indien er geen gebruik gemaakt wordt van de normfuncties. Schoolbesturen kunnen voor het samenstellen van directiefuncties en de waardering daarvan, gebruik maken van voorbeeld functiebeschrijvingen.

Scholen maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om eigen, op maat toegesneden, functies te maken die meer in overeenstemming zijn met de eigen specifieke organisatievorm, statutair vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en dergelijke. In dat geval volstaan de normfuncties niet.

De voorbeeld-functiebeschrijvingen zijn ontworpen en gevalideerd door een gecertificeerd adviseur. Bij het gebruik van de beschrijving hoeft een schoolbestuur daardoor geen gecertificeerd adviseur in te schakelen. Met de beschrijvingen en bijgaande handleiding hebben schoolbesturen, schoolleiders, personeelsadviseurs en ook SPOgecertificeerde adviseurs handvatten voor het ontwerpen en waarderen van directiefuncties. In de handleiding wordt het gebruik van de functies toegelicht en worden voorbeelden gegeven van schoolleidersfuncties in relatie tot besturings- en organisatiemodellen.

Er zijn ook twee aparte voorbeeldbeschrijvingen voor leidinggevende functies bij zogenaamde éénpitters. Deze functies wijken af van andere leidinggevende functies in het primair onderwijs, omdat zij vrijwel altijd hebben te maken met een vrijwilligersbestuur.