Thematiek: 

Netwerkleren, onderwijsvernieuwing van binnen uit, professionalisering door middel van onderzoek
 

Samenstelling: 

4 Hofscholen, 31 SKOzok scholen,nauw samenwerkende directeuren en het Ruud de Moor Centrum ter ondersteuning van en onderzoek ('netwerkleren') naar de scholen.
 

Doel: 

Op basis van netwerkleren te komen tot vernieuwing binnen de scholen.
 

Activiteiten: 

Opzetten van netwerkleren binnen scholen, werkend aan vraagstukken door middel van praktijkgericht onderzoek. Bijeenkomsten i.s.m. Ruud de Moor Cen-trum.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Matthieu Jansen, directeur en projectcoördinator kennisgemeenschap Hofscholen Bergeijk 
049 757 1757 / directiestjozef@skozok.nl