Geen vroegselectie maar continue ontwikkelkansen

Ieder kind moet zich maximaal kunnen ontplooien. Daarom is het belangrijk dat niet al op jonge leeftijd wordt bepaald welk niveau onderwijs een leerling aan kan. Er moet een einde komen aan vroegselectie. Kinderen moeten op veel verschillende momenten naar een hoger of lager niveau vervolgschool kunnen gaan en bijvoorbeeld opleidingen kunnen stapelen. De PO-Raad is daarnaast voorstander van brede scholengemeenschappen en van dubbele schooladviezen voor leerlingen van wie het niveau niet direct duidelijk is.