Geen wettelijk voorgeschreven antipestprogramma's

De PO-Raad wil dat scholen werken aan sociale veiligheid op een manier die past bij hun eigen visie en die tegemoet komt aan vragen die spelen in de lokale situatie. De meeste scholen zijn al voortvarend aan de slag met beleid tegen pesten en hebben goed zicht op het welbevinden van hun leerlingen. Om die reden heeft de PO-Raad zich altijd verzet tegen wettelijk voorgeschreven antipestprogramma's op school. 

De Inspectie houdt geen lijst (meer) bij van officieel goedgekeurde anti-pestprogramma's. Zij vindt het de verantwoordelijkheid van scholen om zelf bij de ontwikkelaar na te vragen of die beschikt over een zogenaamd verantwoordingsdocument. ​Stichting School & Veiligheid heeft in samenwerking met de PO-Raad wel een wegwijzer ontwikkeld.