Bestuurlijke dialoog

Goed besturen doe je niet alleen. Samen met intern toezichthouders, schoolleiders en leden van de medezeggenschapsorganen sta je als bestuur voor goed onderwijs.

De PO Raad helpt om die samenwerking goed vorm te geven en verder te professionaliseren.