Bestuurlijke dialoog

Goed besturen doe je niet alleen. Samen met intern toezichthouders, schoolleiders en leden van de medezeggenschapsorganen sta je als bestuur voor goed onderwijs.

De PO-Raad helpt om die samenwerking goed vorm te geven en verder te professionaliseren.