Nieuws

Aan wie verantwoord je je? Dát is de hamvraag

,,Aan wie verantwoord je je? Dát is dus de hamvraag. Schrijven we ons bestuursverslag voor de raad van toezicht, de inspectie? Ik hoop toch echt dat de GMR, ouders en externen het lezen.” Aan het woord is Annet Dries. Ze is bestuurder van Stichting SIKO en zat in de werkgroep Bestuursverslag van de PO-Raad. We spraken haar over voor wie en hoe het onderwijs zich verantwoordt en of een format voor het bestuursverslag daaraan bijdraagt.

Hoe ziet het jaarverslag van SIKO er eigenlijk uit?
,,Daarin verantwoorden we ons natuurlijk keurig over onze financiële middelen. Maar we willen vooral laten zien dat we een onderwijsinstelling zijn met middelen die we inzetten om goed onderwijs te maken. Dat klinkt als een open deur, maar het is de reden dat we bijvoorbeeld interviews met stakeholders opnemen in het verslag: een ouder, leraar, leerling, medewerker, directeur van de kinderopvang. Zij vertellen wat SIKO doet.”

Misschien een rare vraag, maar voor wie maak je het verslag?
,,Dat is geen rare vraag, dat is precies de hamvraag: aan wie verantwoord je je nou? Ik denk: aan verschillende partijen. De RvT natuurlijk, omdat die een rol heeft bij de accountancygoedkeuring. Aan de GMR, die heeft recht op informatie. Maar ook extern, want ik hoop dat ouders en andere stakeholders het lezen. En de onderwijsinspectie leest het natuurlijk, uit controle.

Sommige besturen kiezen voor een publieksversie en één voor de inspectie. SIKO doet dat niet. Maar ik vind beide doelgroepen echt heel belangrijk.”

Waarom is goede verantwoording zo belangrijk?
,,Alleen als je je goed verantwoord, kun je serieus genomen worden. Hoe lopen je processen, wat is je beleid en hoe heb je daar geld aan geplakt? Ik wil een beleidsrijke begroting hebben en een beleidsrijke verantwoording.

Een bestuursverslag moet leesbaar zijn, werkbaar. Tegelijkertijd wordt het wensenlijstje vanuit het ministerie steeds langer. Met allemaal belangrijke punten hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar het verslag wordt dikker, groter… gaat iemand het nog lezen? Daarnaast lopen we het risico dat we aan de eisen tegemoetkomen door allemaal standaardzinnetjes op te nemen, om de inspectie maar tevreden te stellen. Die weg moeten we ook zeker niet in. We moeten eigen keuzes blijven maken.”

U zat in de werkgroep Bestuursverslag van de PO-Raad die meedacht over het format bestuursverslag. Past zo’n format wel bij uw visie op verantwoorden?
,,Zeker voor besturen die wat handvatten nodig hebben, is het goed dat dit format er is. Maar het is een basis: zelf gebruik ik opzet en hoofdstukindeling, maar we zorgen voor een eigen vormgeving.
Het is belangrijk dat we de inhoud blijven bespreken met de inspectie, verslaglegging is immers altijd in ontwikkeling: volgend jaar moeten de NPO-gelden verantwoord worden.
Verantwoording moet vooral niet in lijstjes zitten, maar in professionele dialoog. En die zul je zelf moeten organiseren. Je kunt een zelfevaluatie schrijven, de PO-Raad biedt bestuurlijke visitaties aan, je moet het gesprek voeden binnen je GMR, directeurenberaad, RvT… Een accountant kijkt: Staat alles erin en klopt het financieel? Vink, vink, vink. En ook de inspectie doet: Vink, vink, vink. Ik hoop dat ons jaarverslag voor GMR en RvT aanleiding geeft me kritisch te bevragen op onze organisatie.”

jonge leraar