Download

Advies Monitorcommissie Goed Bestuur - Ruimte voor Medezeggenschap

De Monitorcommissie Goed Bestuur heeft tussen 2015-2020 voor de PO-Raad een drietal onderwerpen onderzocht:

  • de professionalisering van het bestuur in het primair onderwijs,
  • de naleving van de Code Goed Bestuur in de sector primair onderwijs,
  • de actualisering van de Code Goed Bestuur.

De Monitorcommissie ontwikkelt in dit advies een perspectief op medezeggenschap dat ruimte biedt voor hedendaagse ontwikkelingen in inspraak en participatie. Op basis hiervan formuleert de commissie enkele adviezen waarmee de positie van medezeggenschap in het primair onderwijs versterkt kan worden.