Nieuws

Bestuurlijke visitatie: Leren van de frisse blik van buiten

Een schoolbestuur dat zijn organisatie goed op orde heeft, kan veel leren van de frisse blik van collega-bestuurders. Bestuurlijke visitatie is gericht op de verdere professionalisering van het bestuurlijk handelen in de brede zin. In 2017 organiseert de PO-Raad weer visitaties voor haar leden. Er is nog ruimte voor ongeveer 25 nieuwe bestuurlijke visitaties. Meer weten of aanmelden? Mail naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad in november sprak voorzitter Rinda den Besten over de ervaringen van het project Bestuurlijke visitatie: "Van zowel de besturen die gevisiteerd worden als van de bestuurders die zitting nemen in de visitatiecommissie horen wij dat de opbrengsten meer dan de moeite waard zijn." Den Besten nodigde de leden van de PO-Raad uit om hier ook mee aan de slag te gaan. Gebruik die kans.

De bestuurlijke visitatie begint met een zelfevaluatie van het schoolbestuur. Het is mogelijk om hier met andere bestuurders aan te werken in een lerend netwerk. Vervolgens kijkt de visitatiecommissie, met collega-bestuurders, een onafhankelijke voorzitter en secretaris, naar de keuzes en ontwikkelingen van de organisatie. Het schoolbestuur krijgt de bevindingen en adviezen in een rapportage, die hij kan gebruiken in zijn verbetercyclus.

In 2016 zijn 17 leden van de PO-Raad begonnen met bestuurlijke visitaties. Op basis van hun ervaringen is het visitatiekader en het proces aangescherpt. De komende tijd gaan ook een aantal kleinere schoolbesturen kijken naar de mogelijkheden van bestuurlijke visitatie in hun organisaties.