Nieuws

CvB-voorzitter Loek Oomen (Delta-onderwijs) over bestuurlijke visitatie

Zo’n vijftien po-besturen hebben al meegedaan aan een bestuurlijke visitatie. Dit jaar kunnen 35 schoolbesturen instappen voor de volgende ronde. Visitator Helma van der Hoorn en gevisiteerde schoolbestuurder Loek Oomen vertellen waarom zij collega’s van harte aanraden om dat te doen.

Delta-onderwijs uit Oosterhout greep in 2016 de gelegenheid aan om mee te doen aan een bestuurlijke visitatie. Had de organisatie die kans niet gekregen, dan had zij zelf een visitatie georganiseerd. Dat zit zo: sinds 2014 visiteren de Delta-scholen elkaar elke twee jaar. Dat beviel zo goed, dat het CvB de hand in eigen boezem stak. Bestuursvoorzitter Loek Oomen: ,,Als bestuurder werk je veel buiten de organisatie, maar je krijgt weinig feedback van collega’s van buitenaf."

Lees hier het volledige artikel. 

Door middel van een reeks artikelen besteedt de PO-Raad de komende tijd vaker aandacht aan het thema 'professionalisering van schoolbesturen'. Dit is het eerste artikel uit de reeks.