Nieuws

'Dat jaarverslag kan wel wat smeuïger'

‘Een ouder in de GMR moest 50 pagina’s platte tekst door op zoek naar de cijfers die er toe doen.’ Willem Kock begon anderhalf jaar geleden als bestuurder bij Best Onderwijs. Een van zijn speerpunten is het organiseren van een goede verantwoording en dialoog. En dat heeft er dit jaar toe geleid dat hij het bestuurlijk jaarverslag heeft teruggebracht tot een mooi vormgegeven, aanklikbare infographic.

Dialoog

Aanleiding voor dit jaarverslag was dat Willem Kock niet tevreden was over zijn eerste gesprekken met zijn raad van toezicht en GMR. ,,De dialoog kwam niet tot stand. Dat wilde ik anders. Het volgende gesprek wilde ik weten van welke onderwerpen zij op de hoogte wilden zijn om hun rol te kunnen vervullen. We zijn tot de 13 onderwerpen gekomen die nu op het jaarverslag staan." Een lid van de raad van toezicht gaf ook aan dat het jaarverslag wel wat smeuïger kon, dat was een extra trigger.


Na de inhoudelijke keuze voor de onderwerpen is hij met een vormgever aan de slag gegaan om dit vervolgens op één a4tje helder te presenteren. Het heeft geresulteerd in een document met de belangrijkste cijfers, de lezer kan daar op klikken om de uitleg en toelichting te lezen. ,,De nadruk kwam eerder in gesprekken met de raad van toezicht snel op het financiële vlak te liggen. Door met elkaar te prioriteren wat de belangrijkste zaken zijn, is er nu ook meer aandacht voor onderwijsinhoudelijke onderwerpen."

Kock: ,,Nu hebben we de ambities rondom onderwijskwaliteit vervat in doelstellingen rondom lezen, taal en rekenen. Alle kinderen die van onze scholen afkomen moeten functioneel kunnen lezen, rekenen en taalverzorging hebben. Nu is met één blik op het jaarverslag te zien dat we deze ambitie bij rekenen nog niet halen." Vervolgens kan het gesprek dan gaan over hoe de ambitie gerealiseerd gaat worden.  

Positieve reacties

Dit jaarverslag is nu besproken bij zowel de directeuren, de RvT en de GMR, met positieve reacties tot gevolg. ,,Ik vind het belangrijk goede tegenspraak te krijgen van mijn GMR. En het gesprek met GMR nu was van een totaal ander niveau. Eerder waren we lang bezig met de vraag waar we het eigenlijk over hadden." En het biedt de leden van de GMR ook handvatten om bij de eigen school na te vragen hoe het met de getallen voor de individuele school zit. Willem Kock stuurt ze heel bewust met die vraag naar de eigen schoolleider zodat daar de dialoog ook op gang komt.


Dit wil niet zeggen dat het volgend jaar niet nog verbeterd kan worden. Naast dat de goede ontwikkelingen rondom de kindcentra nu geen plek hebben, is het nog een zoektocht naar hoe oudertevredenheid te presenteren op het jaarverslag. ,,Het is lastig, omdat elke school dit in de stichting op zijn eigen manier doet. Hoe ga ik dat in één cijfer vervatten." Verder wil de raad van toezicht de benchmark graag terug zien in deze publieksversie. ,,Dat is ook goed voor het begrip van de ouders in de GMR, hoe verhouden de cijfers zich tot andere besturen in Nederland."

Het liefst zou Willem Kock alleen nog maar werken met dit visuele jaarverslag en de schaduwversie van 50 pagina’s niet meer hoeven op te leveren. Of in ieder geval de discussie starten over wat het doel is van het jaarverslag. ,,Het voelt nu of ik het jaarverslag moet schrijven voor mijn accountant en het ministerie. De raad van toezicht is tevreden, die zeggen hun rol uit te kunnen voeren met dit jaarverslag en de financiële jaarrekening. Ik zou hier graag met de Inspectie over in gesprek gaan."

Om transparant te zijn en dus goed te kunnen verantwoorden wat zij met hun geld doen, hebben schoolbesturen in 2014 afgesproken dat zij hun jaarverslagen actief openbaar zullen maken. Dit is opgenomen in de Code Goed Bestuur. Volgens deze Code maken schoolbesturen hun bestuursverslag en de jaarrekening actief openbaar. Publicatie op de website is het meest voor de hand liggend. De PO-Raad wil schoolbesturen er aan herinneren dit voor 1 juli te doen.