Nieuws

Een ijzersterk jaarverslag? Ding mee naar de BRAVO Bestuursbokaal 2021

Het jaarverslag; een onmisbaar onderdeel in het gesprek tussen de school en de maatschappelijke omgeving. Het is een klus die niet altijd met applaus wordt ontvangen, maar een goed jaar verslag mag gezien worden! Niet in de laatste plaat omdat het als inspiratie kan dienen voor andere scholen. Daarom wordt ook dit jaar weer de jaarlijkse BRAVO-Bestuursbokaal uitgereikt aan het schoolbestuur met het beste bestuursverslag van Nederland. Om mee te dingen, kunnen besturen hun verslag insturen tot 1 oktober 2021.

Uiteraard moet het verslag voldoen aan de sector-brede eisen die zijn gesteld door het het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), maar daarnaast wordt er vooral gekeken naar de verantwoording van intern toezicht, de organisatie van bestuur, betrokkenheid van ouders en welke plek ouders, leerlingen en leraren krijgen in het verslag. Ook wegen communicatieve aspecten zoals beeld- en taalgebruik mee in de waardering. 

Meer weten over de inzending en beoordelingscritera? Alles staat voor je op een rij in de brochure. 

De bestuursverslagen worden beoordeeld door een jury bestaande uit verschillende accountants, VTOI-NVTK, VO-raad, Ouders van Waarde en de PO-Raad. Namens de PO-Raad neemt Fenna van Berkel zitting in de jury. Zij neemt daarmee het stokje over van Reinier Goedhart. 

De BRAVO-Bestuursbokaal wordt op 25 november 2021 uitgereikt. 

Juichend jongetje

Links & downloads

Extra informatie inzake beoordeling bestuursverslag
PDF, 277.86 KB