Nieuws

Geef je mening over ontwerp verantwoordingswebsite 'Samenwerkingsverbanden op de kaart'

Het Dashboard Passend Onderwijs wil graag input van betrokkenen over de publieke verantwoordingswebsite voor samenwerkingsverbanden, die momenteel in ontwikkeling is. Jouw feedback helpt om tot een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website te komen.

Met de nieuwe verantwoordingswebsite - die ‘Samenwerkingsverbanden op de kaart’ zal gaan heten - wordt het onder andere mogelijk voor samenwerkingsverbanden om aan te geven hoe de bestuurlijke samenwerking is ingericht en hoe de financiële middelen doelmatig besteed worden. Dit is één van de afspraken die de PO-Raad en VO-raad met het ministerie van OCW hebben gemaakt om de verantwoording over passend onderwijs te verbeteren. Voor de algemene ledenvergaderingen van eind november 2019 moet deze website klaar zijn voor gebruik.

Op dit moment krijgt de website steeds meer vorm. In eerdere werkbijeenkomsten is samen met een aantal vertegenwoordigers vanuit het veld hard gewerkt aan de vormgeving en functionaliteiten, alsook aan het vaststellen van de indicatoren en de visualisatie hiervan. De volgende stap is dat de website daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Voor het zover is willen de ontwikkelaars echter graag horen wat (direct betrokkenen bij) samenwerkingsverbanden ervan vinden en waar zij verbeterpunten zien.

Vul de enquête in

Vandaar het verzoek een enquête hierover in te vullen. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 15 minuten. In de enquête zie je hoe Samenwerkingsverbanden op de kaart er op dit moment uitziet. Bedankt voor je mening!

Naar de enquête