Nieuws

Gevolgen nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Per 1 januari treedt de WBTR in werking (lees update bericht onderaan de pagina). Deze nieuwe wet is bedoeld om het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren en stelt een aantal wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. Voor het funderend onderwijs zijn de gevolgen van deze wet relatief beperkt.

Voor bestuurders gelden aanscherpingen en verduidelijkingen op:

  • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen;
  • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
  • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

In deze factsheet lees je wat de precieze gevolgen zijn van deze wet en de wijze waarop bestuurders daarmee om kunnen gaan. Heb je vragen over de nieuwe wet? Stuur dan een e-mail naar juridischehelpdesk@poraad.nl

Update nieuwsbericht: volgens de laatste berichtgeving zal de WBTR per 1 juli 2021 formeel in werking treden, in plaats van op 1 januari 2021. De PO-Raad en VO-raad adviseren schoolbesturen alvast aan de slag te gaan met de nieuwe wettelijke eisen aan het bestuur en intern toezicht. De factsheet is aangepast.
 

Downloads

191.88 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten