Nieuws

Handreiking ondersteunt medezeggenschapsraad bij kennis financieel beleid

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke taak rondom het financieel beleid van de school. Om medezeggenschapsraden hierbij de ondersteunen heeft Versterking medezeggenschap een Handreiking Financieel beleid ontwikkeld. De Wet medezeggenschap op scholen geeft de MR adviesrecht op hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Daarnaast heeft de personeelsgeleding instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de formatie.

De handreiking geeft leden van de MR handige tips en handvatten om het financieel beleid van de school inzichtelijk te maken. De handreiking bevat bijvoorbeeld vragen die de (G)MR kan stellen over de financiële documenten en het strategisch beleidsplan van de school of het schoolbestuur. Op deze manier kan de medezeggenschapsraad goed onderbouwd het gesprek aangaan met de directeur of het schoolbestuur en hen een overwogen advies geven.

Lees de handreiking hier.

Project Versterking medezeggenschap 
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties en richt zich op medezeggenschapsraden en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.