Intern toezicht

Intern toezicht is een absolute voorwaarde voor goed onderwijs. De toezichthouder kijkt door de ogen van de samenleving en in het bijzonder de leerlingen en hun ouders. Hij of zij houdt de bestuurder scherp, denkt mee en spiegelt. Daar zijn heldere afspraken, transparantie en dialoog voor nodig. 

Afgelopen jaren is de verwachting van het intern toezicht enorm toegenomen. Dat komt door enkele incidenten in het onderwijs. Toezichthouders moeten:

  • Door cijfers kunnen heen kijken
  • Kunnen beoordelen of de kwaliteitszorg op orde is
  • Oog hebben voor maatschappelijk belang, ook als dat het instellingsbelang overstijgt
  • Op tijd bijsturen
  • Op tijd ingrijpen

Dat kan alleen in goed samenspel met het bestuur.

De monitorcommissie Goed Bestuur constateerde in haar advies dat er grote bereidheid is om te investeren in de onderlinge verhouding tussen bestuur en intern toezicht. De PO-Raad zal hierin een faciliterende rol spelen.

 

intern overleg