Download

Intern toezicht in het funderend onderwijs - Regioplan

Het intern toezicht in het funderend onderwijs is een belangrijk onderdeel van het systeem van checks and balances van de schoolorganisatie. Dat zien we terug in de codes ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ van de VO-raad en ‘Goed Bestuur in het primair onderwijs’ van de PO-Raad. Ook in het vernieuwde bestuursgericht toezicht van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) is er aandacht voor het functioneren van intern toezicht.

Het Ministerie van OCW gaf Regioplan de opdracht te onderzoeken hoe professionalisering en kwaliteit van het intern toezicht te borgen zijn.