Nieuws

Medezeggenschapsraden krijgen instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting

Het is belangrijk om ouders, leerlingen en leraren te betrekken bij de financiën van scholen, schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil dat de wet per 1 januari 2021 aangepast wordt, zodat medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting krijgen. De PO-Raad gaat schoolbesturen ondersteunen in de veranderingen die dit met zich mee brengt.

De maatregelen om de rol van de medezeggenschapraden (MR) te versterken werden al aangekondigd in het regeerakkoord. De PO-Raad vindt het belangrijk dat medezeggenschapsraden een stevige plek hebben in het onderwijs omdat zij een goede gesprekspartner en tegenkracht kunnen zijn voor het schoolbestuur. De sectororganisatie heeft eerder vraagtekens gezet bij het instemmingsrecht van de MR op hoofdlijnen van de begroting omdat de bestuurlijke verantwoordelijkheden hiermee in het gedrang komen. De PO-Raad constateert een spanningsveld tussen de bevoegdheden van de medezeggenschapsraden en het functioneren van de raden in de praktijk.

Schoolbesturen ondersteunen

‘Ik zet erop in goed te onderzoeken welke behoefte er bij zowel medezeggenschapsraden als bij bestuurders is rondom het goed laten uitwerken van dit instemmingsrecht en op welke wijze in deze behoeften kan worden voorzien’, schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer. De PO-Raad zal schoolbesturen zo goed mogelijk ondersteunen bij de veranderingen rondom medezeggenschap.

Advies Monitorcommissie Goed Bestuur

Voor de PO-Raad is het stimuleren van het gesprek tussen ouders, personeelsleden, andere belanghebbenden en het schoolbestuur van groot belang. Medezeggenschap speelt hier een belangrijke rol in. De Monitorcommissie Goed Bestuur doet momenteel onderzoek naar medezeggenschap in het primair onderwijs. Op basis van het advies van de Monitorcommissie voert de PO-Raad het gesprek met haar leden over de rol van medezeggenschapsraden.