Nieuws

Nu beschikbaar: Format voor bestuursverslag helpt bij verantwoorden

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen nu gebruik maken van het vernieuwde format dat helpt bij het schrijven van een bestuursverslag. Maak een degelijk en volledig bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording.

Voorbij het verplichte nummer

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het met de stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. In de praktijk blijkt echter dat het bestuursverslag vaak een ‘verplicht nummer’ is geworden. Het vergt een flinke inspanning om een bestuursverslag te schrijven en het heeft vaak maar een beperkt effect.

Vernieuwde versie

Naar aanleiding van de ALV van de PO-Raad van november 2018 heeft een aantal schoolbesturen de koppen bij elkaar gestoken. In 2019 resulteerde dat in een handig format. En in 2020 is dit samen met de schoolbesturen vernieuwd. Het zijn geen enorme wijzigingen ten opzichte van het eerste jaar. Het format heeft nog steeds drie hoofdstukken: het schoolbestuur, verantwoording beleid en verantwoording financiën. Ten opzichte van vorig jaar is er een wijziging in de indeling van hoofdstuk 1 en zijn sommige teksten iets aangepast.

De aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van een evaluatie, gesprekken met accountantskantoren en OCW en uiteraard samen met de werkgroep. Uit de evaluatie bleek ook dat meer dan 81% van de besturen die het format heeft gebruikt het format aanraadt aan andere besturen.

In de toolbox op onze website kun je de pdf downloaden. Daar kun je ook een Word-versie aanvragen. En binnenkort voegen we een eerste versie van een online tool toe voor wie daar behoefte aan heeft.