Nieuws

Onderwijsorganisatie moet voor 27 maart belanghebbende registreren bij KvK

Alle onderwijsorganisaties zijn wettelijk verplicht om voor 27 maart 2022 hun ‘belanghebbende’ registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze zogeheten UBO-registratie regel je via een formulier op de website van de KvK. 

De registratieverplichting is een gevolg van een wijziging in de Europese Richtlijn die moet voorkomen dat het financiële stelsel gebruikt kan worden voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Elke juridische entiteit moet haar ultimate beneficial owner (UBO) registreren in het handelsregister. Dit geldt ook voor stichtingen en verenigingen en dus voor onderwijsorganisaties. Alle schoolbesturen hebben tot 27 maart 2022 de tijd om dit te regelen.  

Wie is een UBO? 

De UBO’s van een stichting/vereniging zijn op grond van artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: 

“De natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, via: 

  • het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de rechtspersoon; 

  • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of 

  • het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.” 

Als op basis van deze criteria geen UBO kan worden aangewezen is er sprake van een zogenaamde pseudo-UBO. Dat is of zijn de natuurlijke persoon/personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon.  

Wat registreer je? 

In artikel 15a van de Handelsregisterwet staat welke gegevens over een uiteindelijk belanghebbende in het Handelsregister worden opgenomen:  

  1. naam, geboortedatum, geboorteplaats en -land, woonadres, woonstaat en nationaliteit; 
  2. burgerservicenummer; 
  3. fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij ingezetene is, als dat door zijn woonstaat aan hem is toegekend; 
  4. de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang, aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen 

Hoe registreer je? 

Onderwijsorganisaties kunnen voor de registratie van de UBO(‘s) gebruikmaken van de verschillende formulieren die de KvK aanbiedt. Je vindt hier: 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met onze juristen via mijnporaad.nl Zij helpen je graag verder! 

Lerares helpt meisje dat in een schrift werkt

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten