Nieuws

Ons jaarverslag 2018 staat online

In 2018 bestond de PO-Raad 10 jaar. Waar we ons in de beginjaren nog beperkten tot cao-onderhandelingen en ondersteuning aan scholen met kwaliteitsproblemen, waren we in 2018 veel breder met onderwijs bezig.

We werkten intensief samen met andere partijen die om de leerling heen staan. Benieuwd wat dat zoal heeft opgeleverd? Lees het in ons jaarverslag en jaarrekening 2018

Is jouw jaarverslag al openbaar?

Schoolbesturen behoren - conform de Code Goed Bestuur - hun jaarverslag ook actief openbaar te maken. Meer weten over het opstellen van een jaarverslag? Kijk dan eens op onze pagina over dit onderwerp.