Nieuws

PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en intern toezicht

Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen die zij samen met de AVS en VTOI-NVTK organiseert. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs.

Binnen de ontwikkelgroepen wordt gewerkt aan het optimaliseren van het samenspel binnen schoolbesturen om zo de onderwijskwaliteit te bevorderen. Deelnemers kunnen inzichten delen en zo kennis opdoen over een krachtig samenspel tussen zowel schoolbestuurders en schoolleiders als tussen schoolbestuurders en toezichthouders.

Professionalisering samenwerking

,,Het is een mooie kans voor schoolbestuurders, schoolleiders en toezichthouders om binnen de ontwikkelgroepen te kijken naar wat al goed gaat in de samenwerking en op welke punten het samenspel nog beter kan. Op die manier werken ze vanuit hun eigen rol toe naar de versterking van onderwijskwaliteit binnen hun organisatie’’, zegt Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad.

De PO-Raad initieerde dit project naar aanleiding van een advies van de Monitorcommissie Goed Bestuur. In haar rapport adviseerde de Monitorcommissie regie te nemen op de professionalisering en samenwerking van schoolbestuurders en intern toezichthouders. Samen met de VTOI-NVTK gaat de PO-Raad in de ontwikkelgroepen op zoek naar hoe ze een verdere scheiding van schoolbestuur en intern toezicht kan bevorderen in het primair onderwijs.

Samen werken aan onderwijskwaliteit

We beleggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, hebben leden van de PO-Raad afgesproken in de Code Goed Bestuur. Maar hoe verhoudt dit zich tot de rollen en verantwoordelijkheden van schoolbestuurders en schoolleiders als het gaat om onderwijskwaliteit? PO-Raad en de AVS slaan de handen inéén om de ontwikkelpunten in het samenspel van schoolbestuurders en schoolleiders in kaart te brengen. Hierbij komt ook het vernieuwde kader van de Inspectie van het Onderwijs op bestuurlijk niveau aan bod. Een ander belangrijk thema is onderwijskundig leiderschap van schoolleiders. Doel is dat tijdens het traject schoolbestuurders en schoolleiders samen, maar vanuit de eigen verantwoordelijkheid, werken aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs.

Opbrengsten

Met dit traject wil de PO-Raad de ondersteuningsbehoeften van schoolbesturen in kaart brengen. Goede voorbeelden en opbrengsten van de ontwikkelgroepen worden verwerkt in een publicatie. Ook organiseert de PO-Raad samen met de AVS en VTOI-NVTK een aantal studiemiddagen waarin de sector breder aan de slag gaat met het versterken van het samenspel van schoolbestuurders, toezichthouders en schoolleiders.

Meedoen aan de ontwikkelgroepen?
De PO-Raad is op zoek naar schoolbestuurders die samen met een schoolleider of intern toezichthouder willen deelnemen aan de ontwikkelgroepen in april, mei en juni. In drie bijeenkomsten gaat u aan de slag om het samenspel te versterken. Meer informatie over de ontwikkelgroepen voor schoolbestuurders en toezichthouders vindt u hier. Lees hier meer over de ontwikkelgroepen voor schoolbestuurders en schoolleiders. Aanmelden voor de ontwikkelgroepen kan tot en met donderdag 7 maart door een e-mail te sturen naar Carmensita Overdijk (c.overdijk@poraad.nl). Voor vragen over de ontwikkelgroepen kunt u terecht bij beleidsadviseur Isadora Huber (i.huber@poraad.nl).