Nieuws

Ruime meerderheid Kamer achter beter uitgebalanceerd wetsvoorstel ‘bestuurlijk instrumentarium’  

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met een wet die de minister van OCW meer ruimte geeft om in te grijpen bij schoolbesturen. De ‘uitbreiding van het bestuurlijk instrumentarium’ werd wel op een aantal punten aangepast.  

Naar aanleiding van zorgen van diverse Kamerfracties heeft de minister het wetsvoorstel op een aantal punten afgezwakt. Zo is een ‘wezenlijk vermoeden’ van wanbeheer nodig om te kunnen ingrijpen bij een schoolbestuur, waar de wet de minister aanvankelijk de ruimte gaf in te grijpen bij een ‘redelijk vermoeden’. Ook is in de aangepaste wet opgenomen dat een inspectierapport moet volgen waaruit blijkt dat voldaan is aan de vereisten voor een (spoed)aanwijzing door de minister en moet de minister expliciet motiveren waarom hij een (spoed)aanwijzing inzet. 

De PO-Raad had net als andere onderwijsorganisaties bezwaren tegen de wet. Onlangs werd daarover nog een brief naar het kabinet en de Tweede Kamer gestuurd. Eerder had de Raad van State zich al kritisch uitgelaten over het voorstel.  

Dankzij deze aanpassingen kan de wet nu rekenen op de steun van een overgrote Kamermeerderheid: alleen de SGP, DENK en Bij1 stemden tegen invoering. Het laatste woord is half oktober aan de Eerste Kamer. Voor de PO-Raad hebben de aanpassingen aan het wetsvoorstel de voornaamste bezwaren weggenomen.  

Afbeelding van vrouwe justitia