Nieuws

Snelle scan: hoe staat de MR ervoor?

Het project Versterking medezeggenschap heeft een MR-scan ontwikkeld, gebaseerd op het advies Goede medezeggenschap. Aan de hand van stellingen kunnen bestuurs- en MR-leden inzicht krijgen in de stand van zaken binnen de MR.

In 10 minuten tijd krijgen MR- en bestuursleden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en indien nodig advies om zaken te verbeteren. Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Weet de achterban dat de MR-vergaderingen openbaar zijn? Weet de MR welke instemmings- en adviesbevoegdheden in de WMS staan? Als de stellingen zijn ingevuld, dan ontvangt de invuller direct een rapportage op basis van de scores in zijn of haar mailbox. Zo wordt snel duidelijk wat goed gaat en waar de MR extra ondersteuning kan gebruiken.

Het advies Goede medezeggenschap is onlangs geheel geactualiseerd en eveneens te vinden op infowms.nl. De digitale scan volgt een aantal thema’s uit het advies: van de relatie met het schoolbestuur en de achterban tot de taken, bevoegdheden en faciliteiten.

Ga naar de MR-scan en het geactualiseerde advies.