Nieuws

Start het nieuwe schooljaar goed met een Quickstart Medezeggenschap

Wilt u als schoolbestuurder of directeur na de zomer goed beginnen met uw (nieuwe) medezeggenschapsraad? Volg dan de training Quickstart Medezeggenschap. In deze gratis training gaan de medezeggenschapsraad en de schoolbestuurder of directeur een dagdeel aan de slag met een trainer om de medezeggenschapsraad te versterken.

Quickstart Medezeggenschap

Tijdens de training Quickstart Medezeggenschap gaan de medezeggenschapsraad en de schoolbestuurder of directeur in circa 4 uur aan de slag met een gekwalificeerde adviseur. De medezeggenschapsraad gaat tijdens de training o.a. aan de slag met de jaarplanning, de visie en de missie van de organisatie en de rol van de MR. Daarnaast is er ruimte voor dialoog tussen de MR en bestuurder of directeur om wederzijdse ambities te bespreken.

Meer informatie of aanmelden

Lees hier meer over de Quickstart Medezeggenschap. Aanmelden voor de training kan via het aanvraagformulier. Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats om de training zo goed mogelijk op de wensen van de aanvrager af te stemmen.

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.