Nieuws

Starter in de (G)MR

Een nieuw schoolseizoen gaat vaak van start met nieuwe (G)MR-leden. Hoe kunnen zij zich zo goed en snel mogelijk inwerken? Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd die speciaal gericht is op deze startende (G)MR-leden.

Wat houdt het medezeggenschapswerk in het funderend onderwijs in? Waar vind ik informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en de statuten en reglementen? Wie is waar voor verantwoordelijk en wat wordt er van mij verwacht? Waar kan ik een introductiecursus volgen? En welke ontwikkelingen spelen er in en om de school(organisatie)? In de nieuwe handreiking staan tips en adviezen om ervoor te zorgen dat u snel antwoord krijgt op uw vragen.

Project Versterking medezeggenschap

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (waaronder PO-Raad en VO-raad, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Hulp nodig?

Bent u lid van een (G)MR of OPR of bent u bestuurder en heeft u vragen over medezeggenschap? Over de Wms, de werving van nieuwe leden, het contact met de achterban, de overlegvergadering, het ondersteuningsplan, het taakbeleid of de inzet van personeel? Op www.infowms.nl vindt u veel praktische informatie in de diverse handreikingen en tips. Vindt u niet wat u zoekt, stel uw vraag dan aan de helpdesk van het project Versterking medezeggenschap via het formulier op de website. Het is ook mogelijk een (gratis) Quickstart training aan te vragen, waarin de MR samen met een ervaren medezeggenschapstrainer aan de slag gaat met praktische zaken of meer fundamentele vraagstukken zoals de visie, missie en rol van de MR. In het tweede deel van de training gaan MR en bestuurder/directeur met elkaar in gesprek over de wederzijdse ambities. Er is nog ruimte voor nieuwe aanvragen. Deze worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.