Nieuws

Tips uit het veld voor leden medezeggenschapsraad

Op het jaarlijkse WMS Congres in november 2016 is aan de aanwezigen gevraagd om tips te geven voor (G)MR-leden. Dat heeft een aantal goede en praktische suggesties voor zowel leden van de medezeggenschapsraad als directeuren en bestuurders opgeleverd.

De tips variëren van het werken aan de relatie en de houding die u het beste ten opzichte van elkaar kunt aannemen, tot organisatorische aanbevelingen en het contact met de achterban. Ga naar de website van Wet medezeggenschap op scholen voor een overzicht van de tips.

Quickstart Medezeggenschap

Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich ook in 2017 weer samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Het project is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad. Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar naar de website van WMS.