Nieuws

Uitzonderlijke tijden vragen om vertrouwen én verantwoording

Een crisis vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten en schoolleiders, vertrouwen in bestuurders en in toezichthouders. Vice-voorzitter Anko van Hoepen sprak tijdens de webinar van VTOI-NVTK over de brede maatschappelijke opdracht van onderwijsbestuurders en hun toezichthouders.

VTOI-NVTK verenigt toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs. Onlangs organiseerde hij een webinar rond kwaliteit van toezicht waar onder meer Anko van Hoepen een bijdrage hield.

Na de crisis

Van Hoepen betoogde dat juist in deze coronacrisis onderwijsbestuurders en toezichthouders vertrouwen verdienen. Zij moeten ‘het’ waarmaken. “Maar ze moeten zich ook  kunnen verantwoorden over de gemaakte keuzes. Dat maakt kwaliteit van toezicht vandaag de dag extra actueel.”

“Als het stof straks neerdaalt moet er tijd genomen worden voor een reflectie op die brede maatschappelijke opdracht van het primair onderwijs. Kijken we daar na de crisis anders tegenaan? En wat betekent dit voor bestuur en toezicht?”

Lees de volledige bijdrage van Anko van Hoepen op de site van VTOI-NVTK