Nieuws

Verzamelbericht

De PO-Raad wijst je graag op de onderstaande vragenlijsten en onderzoeken. 

Onderzoek naar bestuurlijke samenwerking

Steeds vaker wordt er voor complexe vraagstukken gekeken naar regionale samenwerking. Maar wat is dat eigenlijk, “de regio”? En wat zijn bestaande, succesvolle, bovenbestuurlijke samenwerkingen? We zien steeds meer besturen uit het primair onderwijs met elkaar samenwerken zonder dat dit wordt verplicht door wetgeving of gestimuleerd wordt door subsidies. Soms om collegiaal met elkaar te sparren, maar ook voor een gezamenlijke en efficiënte bedrijfsvoering of planvorming. De PO-Raad wil graag het huidige landschap beter in kaart krijgen. Waarom werken besturen samen? Hoe vaak gebeurt dit? Hoe is de bestuurlijke samenwerking georganiseerd? Samen met onderzoeksbureau Common Eye doen we onderzoek om op deze vragen een antwoord te vinden. Werk je ook samen met andere schoolbesturen en wil je deelnemen aan het onderzoek? Geef dan je contactgegevens door via dit formulier.

Vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de implementatie van het Nationaal Programma Onderwijs en de ontwikkeling van de leervertragingen. De ervaringen van scholen vormen een belangrijke bron bij het monitoren van de implementatie van het programma. In augustus zijn alle scholen gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Door de start van het schooljaar is dit bij sommigen aan de aandacht ontsnapt. Wil je deelnemen en heb je de vragenlijst nog niet ingevuld? Dit kan nog tot 17 september. Meer info vind je via deze link.    
 

Overleg in lerarenkamer

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten