Nieuws

Vijf vragen aan Bert Nelissen over professionalisering van schoolbesturen

Bert Nelissen is schoolbestuurder van INNOVO en voorzitter van de Bestuurdersvereniging PO (BvPO). De bestuurdersverenigingen van het primair en voortgezet onderwijs werkten samen met de VO-academie aan een set professionaliseringsthema’s voor het funderend onderwijs. Hoe denkt Nelissen over professionalisering van schoolbesturen? Wat zijn belangrijke professionaliseringsthema’s waar bestuurders over moeten nadenken?

Waarom is het nodig dat schoolbesturen werken aan hun professionalisering?

,,Professioneel besturen is een vak. Bij vakmanschap hoort ook vakontwikkeling. Je moet als schoolbestuurder niet stil blijven staan, maar je blijven ontwikkelen. Je bent een voorbeeld als bestuurder en werkt daarbij ook aan transparantie en het afleggen van verantwoording.’’

Zijn er veel schoolbesturen die actief werken het professionaliseren?

,,Heel veel van mijn collega’s doen mee aan intervisies en visitaties op bestuursniveau. Er zijn genoeg initiatieven in het funderend onderwijs op dit gebied. Maar professionalisering is nooit af. Als schoolbestuurder moet je blijven leren.’’

Welke professionaliseringsthema’s zijn belangrijk voor schoolbestuurders? En waarom zijn ze nodig?

,,In de brochure van de VO-academie worden zes professionaliseringsthema’s genoemd; boegbeeld en hoofd, maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht, strategische visie en planning, leiderschap, verantwoordelijkheid en rekenschap en ten slotte persoonlijke professionaliteit. Stuk voor stuk belangrijke thema’s om als schoolbestuurder mee aan de slag te gaan. Schoolbesturen worden gefinancierd met publiek geld en de samenleving mag  verwachten, dat wij verantwoording afleggen over de kwaliteit van het primaire proces: onderwijs en onze rol daarin als bestuurder. De professionaliseringsthema’s zijn verbonden aan de bestuurder als professional en ze helpen zeer bij de verdere ontwikkeling daarvan.’’

Hoe moeten bestuurders invulling geven aan deze professionaliseringsthema’s?

,,Dat is echt aan de bestuurders zelf. De leden van de BvPO hebben deze thema’s omarmd en daarmee geven ze aan het belangrijk te vinden, dat we allemaal werken aan onze ontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbestuurders dat ze een professionaliseringsagenda hebben. De ene bestuurder zal meer moeten inzetten op leiderschap, de ander zal zich meer moeten ontwikkelen op het gebied van rekenschap. Die ruimte is er ook met deze thema’s. Daarnaast zijn de professionaliseringsthema’s ook besproken met de VTOI-NVTK, de vereniging van toezichthouders. Zij zijn tenslotte de werkgevers van de bestuurders en moeten hen enerzijds faciliteren en anderzijds aanspreken, indien er onvoldoende  sprake is van professionalisering.’’

Op welk professionaliseringsthema is er voor u nog werk aan de winkel?

,,Als je bestuurder bent is professionalisering een onderwerp van aanhoudende zorg. Je moet dagelijks nadenken over wat je doet en hoe je het doet. Interactie, kritische reflectie en het zoeken van verbinding met anderen zijn daarbij enorm belangrijk. Ik ben daar dagelijks mee bezig. Niet met één specifiek thema, maar het brede plaatje is daarbij van belang.’’

Brochure professionaliseringsthema’s
Sam Terpstra schreef in opdracht van de VO-raad ‘Onderwijsbestuurder: een uitdagende professie. Een set professionaliseringsthema’s voor bestuurders’. In deze brochure vindt u handvatten om te werken aan uw ontwikkeling en professionalisering als schoolbestuurder. Ook de PO-Raad hecht waarde aan de professionalisering van schoolbesturen. Zo faciliteert de sectororganisatie bestuurlijke visitaties en ontwikkelgroepen om het samenspel tussen schoolbestuurders, schoolleiders en intern toezicht te versterken.

Links & downloads

Brochure professionaliseringsthema's funderend onderwijs
2.71 MB