Nieuws

Vordering OCW valt weg: Reserves schoolorganisaties dalen

Met de invoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs vervalt de jaarlijkse vordering op OCW met ingang van verslagjaar 2022. Dit heeft geen direct effect op de geldstromen, maar wel een fors negatief effect op de vermogenspositie van schoolorganisaties.

De Raad voor de Jaarverslaggeving gaf aan geen mogelijkheden te zien om een overgangsperiode te creëren voor het wegvallen van de vordering op OCW. Dit was indertijd wel mogelijk voor schoolorganisaties in het voortgezet onderwijs, maar de verslaggevingsvoorschriften zijn ondertussen veranderd. In tegenstelling tot het VO hebben schoolorganisaties in het primair onderwijs hierdoor nauwelijks tot geen tijd om te anticiperen op de negatieve impact op het eigen vermogen.

Een soort van overgangsperiode

De PO-Raad heeft OCW verzocht om een andere oplossing en het ministerie liet desgevraagd weten het volgende te kunnen doen. OCW en Inspectie kijken in het kader van het continuïteitstoezicht naar de financiële positie van schoolbesturen alsóf de vordering op OCW er nog steeds is. Dat doen zij voor in ieder geval het jaarverslag 2022 tot en met 2026. Op deze manier is een soort van overgangsperiode van 5 jaar gecreëerd voor het wegvallen van de vordering op OCW.

Meer weten? Meld je aan voor de webinar

In een brief aan schoolorganisaties laat OCW weten binnenkort nadere informatie te geven. Dat gebeurt in webinars van onze Kennisgroep Financiën op 27 oktober en 3 november. Je kunt je daarvoor aanmelden.

Lees meer hierover op mijnporaad.nl (alleen voor schoolorganisaties die zijn aangesloten bij de PO-Raad)

Rekenmachine

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten