Nieuws

VTOI-NVTK stelt code goed toezicht vast

De ALV van de VTOI-NVTK heeft een sectoroverstijgende code goed toezicht vastgesteld. Aanleiding hiervoor is een advies van een kwaliteitscommissie, die constateerde dat er bij raden van toezicht behoefte is aan een eigen normenkader voor het interne toezicht. Raden van toezicht die aangesloten zijn bij de VTOI-NVTK passen de code goed toezicht toe.

De Code Goed Toezicht is hier te vinden.

Voor besturen en intern toezichthouders in het primair onderwijs blijft de Code Goed Bestuur PO, die in 2020 herzien is, het richtsnoer voor het bestuurlijk handelen. De code goed toezicht kan worden gebruikt als vorm van verdieping voor het intern toezicht. Voor vragen hierover kun je terecht bij de juridische helpdesk.
 

Vergaderen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten