Nieuws

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt op 1 juli in werking

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking. De invoering van deze wet heeft ook gevolgen voor bestuurders en intern toezichthouders in het funderend onderwijs. PO-Raad en VO-raad hebben, in samenwerking met advocaten van AKD, een factsheet opgesteld, waarin de gevolgen van de WBTR worden toegelicht. 

De WBTR zou aanvankelijk op 1 januari 2021 van kracht worden, maar is uitgesteld tot 1 juli 2021. Voor bestuurders gelden aanscherpingen en verduidelijkingen op:

  • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen;
  • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
  • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

Als je na het lezen van de factsheet nog vragen hebt dan kunnen schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad deze stellen aan de Juridische Helpdesk op het ledenportaal www.mijnporaad.nl

Links & downloads

Factsheet Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
191.88 KB