Nieuws

Wetsvoorstel ‘Instemming MR op financieel beleid’ terug naar tekentafel

Er komt dit najaar een veldconsultatie voor het wetsvoorstel dat de medezeggenschapsraden (MR) instemmingsrecht geeft op hoofdlijnen van de begroting van het schoolbestuur. Dit naar aanleiding van de conclusie van de Raad van State dat het huidige wetsvoorstel prematuur is.

Met het besluit om het veld te raadplegen geeft staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gehoor aan het advies van de Raad van State om het voorstel pas aan de Tweede Kamer voor te leggen als rekening gehouden is met de praktijk. Hiermee gaat het sowieso langer duren voordat een eventuele wetswijzing wordt doorgevoerd.

De PO-Raad is blij met deze pas op de plaats. Zij heeft dan ook al geregeld haar zorgen geuit over het wetsvoorstel. De PO-Raad vindt het belangrijk dat medezeggenschapsraden een stevige plek hebben in het onderwijs, omdat zij een goede gesprekspartner en tegenkracht kunnen zijn voor het schoolbestuur. Dat lukt echter alleen wanneer schoolbestuur en MR eigen taken houden en er geen verwarring van rollen ontstaat.

Definitie van hoofdlijnen

In het huidige wetsvoorstel wordt de MR echter medeverantwoordelijk gemaakt voor de financiën van een bestuur. Ook is erg onduidelijk wat er verstaan wordt onder de hoofdlijnen van de begroting. De PO-Raad voorziet dat discussies hierover een constructieve dialoog tussen personeel en ouders met het bestuur juist belemmeren.

Bestuur klem

Daarnaast kan een schoolbestuur klem komen te zitten tussen het veto van een (Gemeenschappelijke) MR en haar Raad van toezicht. Als bijvoorbeeld door krimp het bestuur zich genoodzaakt ziet om te snijden in personele lasten, kan de GMR dit tegenhouden. Het bestuur moet dan een verlies presenteren dat de interne toezichthouders niet zullen accepteren.

Voorlopig geen wetswijziging

‘Als uit de veldconsultatie blijkt dat het instemmingsrecht een noodzakelijk en geschikt instrument is om de financiële ‘checks en balances’ in het kader van de lumpsumsystematiek en de vereenvoudiging van de bekostiging in het funderend onderwijs te versterken, zal een nieuw wetsvoorstel worden overwogen’, schrijft staatssecretaris Dekker aan de Kamer.

Het zal dus zeker nog een paar jaar duren voordat een eventuele wetswijziging op dit punt wordt doorgevoerd. Het is nog de vraag of het überhaupt zo ver komt.  

Lees hier de volledige brief die staatssecretaris Dekker gisteren aan de Kamer stuurde. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten