Download

Handleiding Bestuurlijke Visitatie

Deze handleiding is bedoeld voor schoolbesturen die aan de slag willen gaan met de voorbereiding van hun bestuurlijke visitatie. Het document begint met een uitleg van het visitatiekader: welke inhoudelijke thema’s komen aan bod? Daarna krijg je een toelichting op de verschillende stappen in het traject. De handleiding besluit met een overzicht van de beschikbare informatie en documenten over dit onderwerp.

BV

Je kunt als schoolbestuur veel leren van een frisse blik van buiten. Bestuurlijke visitatie is een krachtig instrument om stappen te zetten in de professionalisering van je bestuur. Door in gesprek te gaan met collega-bestuurders doe je nieuwe ideeën en inzichten op. Daarnaast reflecteer je als onderwijsorganisatie op het bestuurlijk denken en handelen.