Download

Handleiding Bestuurlijke Visitatie

BV

Schoolbesturen kunnen veel leren van een frisse blik van buiten. Bestuurlijke visitatie is een krachtig instrument voor schoolbesturen om stappen te zetten in hun professionalisering. Door het gesprek aan te gaan met collega-bestuurders doet u nieuwe ideeën en inzichten op. Daarnaast reflecteert u als onderwijsorganisatie op het bestuurlijk denken en handelen. 

Deze handleiding is bedoeld voor schoolbesturen die aan de slag willen gaan met de voorbereiding van een bestuurlijke visitatie. De handleiding begint met een uitleg van het visitatiekader: de inhoudelijke thema’s die bij een bestuurlijke visitatie aan bod komen. Daarna worden de stappen in het visitatietraject verder toegelicht. De handleiding besluit met een overzicht van de beschikbare informatie en documenten.