Nieuws

Interview Karen Peters: “als bestuurder pak je je voorbeeldrol”

Sinds kort is Karen Peters voorzitter van de klankbordgroep bestuurlijke visitaties. Hoe kijkt zij terug op haar eigen visitatietraject? Wat heeft het opgeleverd en waarom zou ieder schoolbestuur het zichzelf moeten gunnen? 


,,Het mooie van een bestuurlijk visitatietraject is dat je vanaf de start al direct in ontwikkeling bent”, trapt Karen Peters af. "Al bij het schrijven van de zelfevaluatie maak je de omslag van ‘denken over’ naar ‘zichtbaar maken’, voor jezelf én de organisatie. Zelf worstelde ik al een tijdje met de vraag over hoe onze besturingsfilosofie breed gedragen kon worden in onze organisatie. De bestuurlijke visitatie heeft mij hier echt bij geholpen. Door samen met schoolleiders, medezeggenschap en intern toezicht te reflecteren op je handelen doe je interessante inzichten op.”   

Peters vervolgt: ,,Ook de frisse blik van collega bestuurders tijdens de visitatie is zo waardevol. Het gaat hierbij niet om verantwoorden en controleren, maar juist om aanbevelingen en advies, op basis van je eigen vraagstelling. Tegen schoolbesturen die hun leervraag nog onvoldoende scherp hebben zou ik willen zeggen: stap het proces in en dan komt je vraag vanzelf. Je leert van buiten naar binnen te kijken.”

Uit de waan van de dag

Een visitatietraject is niet iets wat je even tussendoor doet, zo heeft ook Peters ervaren. ,,Het is hard werken en vraagt ook echt wel wat tijd om de reflectie op te starten en te verwerken. En tijd is vaak een schaars goed in onze sector met overvolle agenda’s. Maar eigenlijk zou iedereen het zichzelf moeten gunnen, de tijd en het geld die je er nu in investeert levert je duurzame opbrengsten op.”
Peters vervolgt: “En laten we eerlijk zijn. Hoe kun je het als bestuurder nog verkopen dat je aan de hele organisatie vraagt om te reflecteren op het eigen handelen, terwijl je dat zelf niet doet? Als bestuurder pak je je voorbeeldrol.”

Visitaties als krachtig instrument 

In de Strategische Agenda hebben we vastgesteld dat alle leden deelnemen aan een bestuurlijke visitatie. En volgens Peters is dat niet zomaar: “Het gaat hier om een stukje transparantie en om onszelf in staat te stellen om te veranderen. Dit doe je alleen als je ziet wat er beter kan. Door je deuren open te zetten voor de reflectie van anderen zet je hier een mooie eerste stap in. Ik beschouw de bestuurlijke visitaties dan ook als een krachtig instrument, binnen je eigen organisatie, binnen de vereniging én richting stakeholders en politiek.”  

Peters kijkt nog regelmatig met plezier terug op het traject: ,,Waar ik startte met de zoektocht om de besturingsfilosofie gedragen te krijgen, kan ik nu met trots zeggen: dit is dé manier waarop we binnen STEV met elkaar werken, en daar was de bestuurlijke visitatie een belangrijk vliegwiel bij.” 

Meer info over de bestuurlijke visitaties?

Sinds 1 september is kader voor bestuurlijke visitaties vernieuwd. Door een sterke verbinding met de Code Goed Bestuur is het kader beter toepasbaar om te reflecteren op het bestuurlijk denken en handelen. Lees meer in ons bericht of bezoek de de informatiepagina voor algemene informatie en aanmelden. 

 


 

foto van Karen Peters

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten